Menu
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Stemningsbilleder fra Thorsminde
Flotte naturbilleder fra hele året Fotograf: Pernille Løvendahl Nielsen
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

Nyt fra "Min Købmand" projektet


Orientering fra Thorsminde Invest ApS - Sep. 2018

September 2018

Orientering til alle borgere i Thorsminde samt anpartshavere og sponsorer i Thorsminde Invest.

Bestyrelsen arbejder, sammen med købmanden, på at beskrive og beslutte hvilke investeringer der skal gennemføres både på bygningen og inde i købmandsforretningen.

Vi har ansøgt om tilskud fra FiskeriLAG og også fået bevilget støtte. Projektet skal tilrettes, men i store termer håber vi på at få udbygget og moderniseret lageret samt andre forbedringer både ude og inde.
Eneste tiltag som der allerede er gennemført, er en overbygning ved  indgangspartiet.  
Lejligheden på 1. sal bliver gjort klar til udlejning, så hvis der er interesserede, kan købmanden kontaktes.
Lejligheden bliver annonceret til udlejning til 1. nov. i år.

Der vil blive opsat en infostander ved indgangspartiet. Vi håber, at vi på sigt kan få etableret grupper, hvor frivillige kan melde sig til, og  som når behovet opstår, kan hjælpe med konkrete projekter i købmandsbutikken eller eksempelvis maling af vinduer.
Nærmere herom senere, men den første gruppe er allerede etableret og styres af Troels Aamann. Troels vil sørge for at træværket på det nye indgangsparti bliver malet sort. Har du lyst at hjælpe, så kontakt gerne Troels.

En’ af måderne hvorpå indtjeningen kan forbedres i købmandsforretningen, er også ved at minimere omkostninger. Bestyrelsen i Thorsminde Invest har drøftet med Kaj Kristensen, at det kunne være relevant at indskrænke åbningstiden lidt i lavsæsonen - eksempelvis i weekenderne.
Hvis Kaj træffer beslutninger af denne karakter, håber vi at kunderne har forståelse herfor - økonomien skal hænge sammen for at købmanden også er der på lang sigt.

Når vi forhåbentlig snart har en færdig investerings- og finansieringsplan, vil vi sende en informationsmail ud igen - så indtil da, husk fortsat at bakke op om vores købmandsbutik.

De bedste hilsner  
Bestyrelsen og suppleanter for Thorsminde Invest
John Sahl  
Jørgen Poulsgaard
Dines Philipsen
Poul Erik Sig
Kenneth Nielsen
Troels Aamann
Chr. Duus

Sponsorer i Thorsminde Invest ApS

Tilknyttet fil:    Sponsorer (3261 Kb)

nyhedsbrev 05.06.18

Efter den vellykkede stiftende generalforsamling den 18. maj, har vi i bestyrelsen afholdt vores første møde og konstitueret os

•       Direktør                                  Dines Phillipsen
•       Formand                                 John Sahl
•       Næstformand                          Jørgen Poulsgaard
•       Kasserer                                  Kenneth Nielsen
•       Bestyrelsesmedlem                  Poul Erik Sig
•       Suppleant                                Troels Aamann
•       Suppleant                                Christian Duus

Suppleanterne vil blive inviteret med til møderne i bestyrelsen fremover.

Vi arbejder i øjeblikket på at få selskabet stiftet og få underskrevet købsaftale, lejekontrakt m.v.    med Kaj.
Der er en del formalia som skal falde på plads, og det tager tid, men processen er i gang og vi forventer og håber, at det er på plads inden sommerferien.

Senere i forløbet, vil alle anpartshavere modtage en mail med bekræftelse på, hvor mange anparter man har i selskabet.
Sponsorerne vil blive kontaktet for aftale om skilte i forretningen.

Kenneth og Poul Erik har gennemgået bygningen for at danne et overblik over, hvorledes vi på kort sigt kan iværksætte tiltag til forbedring af ejendommen.

Derudover forventer vi at lave en større investeringsplan for hele ejendommen - såvel ude som inde.
Vi vil tilstræbe at lave en samlet plan, således at vi får lavet langsigtede tiltag, som kan gøre butikken endnu mere attraktiv for kunderne - og ikke mindst give købmanden og de ansatte så optimale vilkår som muligt til optimering af driften - alt sammen med respekt af de økonomiske midler, vi har til rådighed i selskabet.

Vi har tænkt, at der bliver hængt en postkasse op i butikken - "IDEBOKSEN"  hvor alle kan komme med gode ideer til tiltag og ønsker.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Thorsminde Invest
Kalender
16.12.18
BINGO - BANKO
Kom og vær med til pladespil i Mindbo Centret kl. 14.00

OBS: da pladespil...
Thorsmindeby.dk  |   borgerforening  |   6990  Ulfborg  |   +45 21250368  |   post@thorsmindeby.dk